สปสช เขต ๖ ระยอง จัดอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง“อบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙”

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง จัดอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีนายแพทย์วิบูลย์            สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสุวรรณ  โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ได้กล่าวถึงการบำบัดทดแทนไต(Renal Replacement Therapy)  เป็นการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเกินขีดความสามารถของครัวเรือนที่จะรับภาระได้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง จึงได้จัดอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง ค้นหา  ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไตเสื่อมเรื้อรัง เพื่อจัดระบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังให้มีคุณภาพ ซึ่งอุบัติการณ์โรคไตเสื่อมเรื้อรังและโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดบริการเพื่อชะลอความเสื่อมของไต การเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนการบำบัดทดแทนไต การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังรับบริการบำบัดทดแทนไต จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต่อไป  ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยแพทย์  พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคลินิกผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง(CKD clinic)จากโรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัด  ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและจังหวัดตราด จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๙ คน    

การอบรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย และ นพ.จิรายุทธ    จันทร์มา  อายุรแพทย์โรคไตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ นครนายก, พญ.สราพร มัทยาท อายุรแพทย์โรคไต จากโรงพยาบาลพุทธโสธร และประธาน Service plan สาขาไต เขตสุขภาพที่ ๖ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน