HMCเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จัดทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนHMC…ส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้เพาะเห็ดออร์แกนิค วัดหนองแฟบ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นำโดย คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมพนักงานจิตอาสาฝ่ายต่างๆ  เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการเรียนรู้เพาะเห็ดออร์แกนิค วัดหนองแฟบ  ซึ่งเป็นโครงการ CSR จิตอาสาของพนักงาน โดยคุณณัฐพงษ์  ชัยรัตน์ พนักงานฝ่ายผลิต โรงงานพีดีเอ็ช  จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรและชาวชุมชนหนองแฟบ และจัดตั้งเป็นเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับวัดและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจำนวน 2,000 ก้อน เพื่อเป็นต้นทุนในการดำเนินโครงการ และเรียนเชิญคุณรวิวรรณ  ป่านแก้ว  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดออร์แกนิคซอยบ้านใหม่ ชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก  เป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการเพาะเห็ดอย่างถูกต้อง ในการนี้พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ทำโครงการส่งเสริมอาชีพที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ  ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม เและชุมชนอย่างยั่งยืน HMC…สานเสวนาชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด  นำโดยคุณสว่างพงษ์ กิ่งสุวรรณวงศ์ รองประธาน สายการผลิต พร้อมผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆ ลงพื้นที่ร่วมสานเสวนาชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชน  ประกอบด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการผลิต กระบวนการบริหารความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอย่างคุ้มค่า การแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธี  และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน
          ในการนี้ คุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชน และคณะกรรมการ ตลอดจนชาวชุมชนร่วมให้การต้อนรับและขอบคุณบริษัทฯ ณ ที่ทำการชุมชนชั่วคราว
HMC…สานเสวนาชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
วันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  นำโดยคุณชาตรี พลับพลา ผู้จักการฝ่ายผลิต คุณชัยรัตน์ ปฏิทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และพนักงานฝ่ายต่างๆ ลงพื้นที่ร่วมสานเสวนากับชาวชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชน  ประกอบด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการผลิต กระบวนการบริหารความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอย่างคุ้มค่า การแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธี  และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน
          ในการนี้ คุณอำพร พืชพันธุ์ ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนชาวชุมชนร่วมให้การต้อนรับและขอบคุณบริษัทฯ ณ ที่ทำการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
HMC…ร่วมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15 (International Coastal Cleanup 2017)
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด  นำโดยคุณสว่างพงษ์ กิ่งสุวรรณวงศ์ รองประธานสายการผลิต  ผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาและครอบครัว  พร้อมด้วยบริษัทลูกค้า รวม 132  คน ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15 (International Coastal Cleanup 2017)  ณ หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉางรวม 28 บริษัท เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติจากคุณมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการสนับสนุนกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2560
HMC...ส่งเสริม อสม. สร้างเสริมสุขภาพดีให้ชุมชน
วันที่ 29 กันยายน 2560 คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด ร่วมกับ คุณวารี ฤทธิ์งาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน และ กลุ่ม อสม. เทศบาลตำบลบ้านฉาง นำเบาะที่นอนชนิดโฟม ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ มอบให้กับ นายนเรศ แตงแฟง อายุ 62 ปี ผู้ป่วยตาบอดจากโรคเบาหวาน อาศัยอยู่ในชุมชนพยูน 3 หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริม อสม. สร้างเสริมสุขภาพดีให้ชุมชน โดยการสนับสนุนการทำงานของ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านพยูน ให้มีความพร้อมในการทำงานและมีกำลังใจในการทำงานเป็นอาสาสมัครดูแลสุขภาพชาวชุมชน

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน