ยักษ์ใหญ่ “น้ำ” และ “สื่อสาร” จับมือพัฒนาระบบน้ำครบวงจร ใน Digital Park Thailand พร้อมชู Smart Water บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ

             อีสท์ วอเตอร์ผสานความร่วมมือ แคท เทเลคอม วางแผนพัฒนาระบบน้ำครบวงจรในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ชูการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล เน้น Smart Water เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ

            บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรภายในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล  หรือ Digital Park Thailand  ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

            ความร่วมมือกันในครั้งนี้  ถือเป็นการขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคด้านน้ำภายในอุทยานนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand  พื้นที่ขนาด 600 ไร่ ในอำเภอศรีราชา  จ.ชลบุรี  ให้รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน  โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสท์เทิร์น ซีบอร์ด  มากว่า 25 ปี ของ อีสท์ วอเตอร์  โดยที่ อีสท์ วอเตอร์  จะสนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ  การให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม  ระบบบำบัดน้ำเสีย  และน้ำรีไซเคิล  ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน  

            นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า  ปีนี้ อีสท์ วอเตอร์ เตรียมประกาศรุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ  พร้อมก้าวสู่การเป็น  Smart Water 4.0  เพื่อขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วยความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบและศักยภาพของเรา  มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในอนาคตได้อย่างครบวงจร  พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุด  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน”  

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT กล่าวว่า  “เรามองว่า อีสท์ วอเตอร์ มีศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC  ในขณะที่ CAT เอง มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ Digital Park Thailand  ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิตอลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิด Smart City  อันจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต   ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญ  โครงการจึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับการจัดหาน้ำในระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต   ความต้องการใช้น้ำในระยะแรกรวม  15,500 ลบ../วัน แบ่งเป็นน้ำสะอาดเพื่อพื้นที่พักอาศัย พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ทั่วไป 3,500 ลบ.ม./วัน  น้ำอุตสาหกรรมเพื่อหล่อเย็นData Center 12,000 ลบ.ม./วัน     ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่  ขนาด 3,000 ลบ.ม./วัน เพื่อ Recycle น้ำเป็นระบบ Zero Discharge

สำหรับความร่วมมือกันระหว่าง อีสท์ วอเตอร์ กับ CAT  นั้นจะแบ่งการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยระยะแรกจะเป็นการวางแผนและออกแบบการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ   หลังจากนั้นจึงจะพิจารณารูปแบบในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนร่วมกันต่อไป”   

ด้านคุณจิรายุทธ กล่าวเสริมว่า  “อีสท์ วอเตอร์  ได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กม. ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด  ซึ่งแนวท่อหลักของเราอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ Digital Park Thailand เพียง 400 เมตร  สามารถเชื่อมโยงระบบท่อส่งน้ำดิบได้ทันที”

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลภายใต้แนวคิด Smart City  นั้น  อีสท์ วอเตอร์  ก็ส่งสัญญาณตอบรับแนวคิดดังกล่าว  โดยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ชูความเป็น Smart Water 4.0  เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ  คุณภาพ  แรงดัน  และการรั่วซึมในระบบได้แบบ Real-Time  โดยทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการได้ผ่าน Application  หรือเว็บเพจ  เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ  ลดปริมาณน้ำสูญเสียและต้นทุนในการดูแลระบบรวมถึงระบบการชำระค่าน้ำ  พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ  ด้วยการควบคุมทั้งระบบจาก Control Center เพียงจุดเดียว  ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำภายใน Digital Park Thailand  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City ที่สำคัญของประเทศ


_______________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดติดต่อ :
กันยานาถ  วีระพันธุ์ (จ๋า)               M: 081 912 0923   Email : Kanyanart@eastwater.com
อินทราณี พหลพลพยุหเสนา (ฝน)    M: 081 831 2373   Email : Indranee@eastwater.com

ชานนท์ สุขบุญ (ปุ้ย)                     M: 089 201 0891   Email : Chanon_suk@eastwater.com 


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน