อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ

                อีสท์ วอเตอร์  ผนึกกำลังร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สานต่อโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน บูรณาการร่วมกับโครงการ  Fix It Center ย้ำเป้าหมาย 9 แห่งในพื้นที่ชลบุรี ระยอง และตราด  เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและพัฒนาการใช้งานระบบประปาหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพ

            บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าสานต่อ โครงการฝึกอบรมควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน โครงการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับท้องถิ่น โดยการบูรณาการร่วมกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบประปาของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้บริหารจัดการและควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนได้อย่างถูกวิธี ใช้งานระบบประปามีประสิทธิภาพ ผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว บริหารจัดการระบบประปาชุมชนให้มีความยั่งยืน ลดปัญหาในการขาดสภาพคล่องของการบริหารจัดการประปาให้กับชุมชน

            โครงการฝึกอบรมควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนมีเป้าหมายพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านในภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และตราด ให้ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ บ้านมาบตอง ม.10.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง, เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา, อบต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, บ้านหนองนกเอี้ยง ม.6 .เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคตราด, บ้านเนินกระบก ม.11 .ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, ซอยเถื่อนวิถี ม.5 .พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, บ้านชากไม้รวก ม.11 .หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด, บ้านเชิงเนิน ม.5.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ ม.2 .ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยชุมชนเหล่านี้จะได้รับการแนะนำการควบคุมการผลิตระบบน้ำประปาอย่างถูกวิธี จากสถาบันในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 
            การพัฒนาระบบประปาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของอีสท์ วอเตอร์ พัฒนาการใช้งานระบบประปาหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มทำการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่าหลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของชุมชน สาเหตุเกิดจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน อีสท์ วอเตอร์จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุงและฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในปี 2555-2558 ได้มีการใช้วิทยากรที่ได้รับการอบรมและประสบความเร็จในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน โดยยึดหลักการชุมชนสอนชุมชน ควบคู่กับการปฏิบัติหน้างานจริง

            อีสท์ วอเตอร์ มุ่งเน้นให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กว้างขวางและมีหลักการมากยิ่งขึ้น ในปี 2559 เป็นต้นมา ทางอีสท์ วอเตอร์ได้ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและการประปานครหลวง จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อนำไปเผยแพร่บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix It Center และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถาบันในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกดำเนินการให้ความรู้ด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริงให้กับชุมชน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ร่วมกันต่อไป

ในอนาคตโครงการฝึกอบรมควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนมีน้ำประปาสะอาด คุณภาพดีจากการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนอย่างถูกต้องและบริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฉัตรแก้ว ภุมรินทร์ (ทอฟฟี่)   M: 081 867 5096            Email :  Chatkaew_cha@eastwater.com
ปาจรีย์  ไตรพันธุ์ (ดาว)        M: 081 860 3260            Email :  Parjaree_Tra@eastwater.com
ชานนท์ สุขบุญ (ปุ้ย)           M: 089 201 0891            Email :  Chanon_suk@eastwater.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน