HMC-เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ร่วมกิจกรรมชุมชนประจำปี2562HMC…สานเสวนาชุมชนแผ่นดินไท ประจำปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนแผ่นดินไท เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง  จังหวัดระยอง โดยคุณบุปผาพรรณ พานทอง  ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  คุณชัยรัตน์  ปฏิทัศน์  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี  การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนแผ่นดินไท
ในการนี้  คุณสมศักดิ์  ดีดอกไม้  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  คุณรังสรรค์  ปะสิ่งชอบ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1   คุณเชาว์  จันทร์โกมล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านฉาง  คุณภัทรพล  สุวรรณวุฒิ  ประธานชุมชนและคณะกรรมการพร้อมชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ หมู่บ้านแซมไอซ์ ชุมชนแผ่นดินไท โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 ท่าน

HMC…สานเสวนาชุมชนซอยร่วมพัฒนา ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนซอยร่วมพัฒนา  เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยคุณบุปผาพรรณ พานทอง  ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  คุณชัยรัตน์  ปฏิทัศน์  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี  การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนซอยร่วมพัฒนา
          ในการนี้  คุณศิริ  เดชคุ้ม  ประธานชุมชนและคณะกรรมการพร้อมชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ  อาคารอเนกประสงค์ชุมชนซอยร่วมพัฒนา และยังได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ภูมิสิทธิ์  ยันตรพันธ์  สารวัตรกองบังคับปราบปรามสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด  นำทีมเข้าร่วมกิจกรรมในการรับฟังข้อมูลของบริษัทฯHMC…โครงการ “เปิดรั้ว สู่ประตูบ้าน HMC” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นำโดยคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับชุมชนหนองน้ำเย็น  ชุมชนคลองน้ำหู  ชุมชนกรอกยายชา  ชุมชนสำนักกะบาก และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน และโรงงานผลิตสารโพรพิลีน เพื่อรับฟังเกี่ยวกับกระบวนการผลิต  การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม “การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้หลัก 3R’s”  ทั่งนี้ คุณชัยรัตน์  ปฏิทัศน์  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ  รักษาการแทนรองประธานบริษัท สายปฏิบัติการและการผลิต  กล่าวต้อนรับและร่วมตอบข้อซักถามของชุมชน
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการ “เปิดรั้ว  สู่ประตูบ้าน HMC”  เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยมีจำนวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 38 ท่าน


HMC...ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 คุณพรชัย พิชิตวุฒิกร รองประธานบริษัทสายกลยุทธ์ บริหารธุรกิจและซัพพลายเชน ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อสมโภชองค์กฐิน โดยมีผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ชาวชุมชน และกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วม ณ ศาลาวัดเขาไผ่ ซึ่งในช่วงเช้าฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ได้นำพนักงานพร้อมครอบครัว และชาวชุมชนร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัด จัดตั้งองค์กฐิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้
และในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 คุณชัยรัตน์ ปฏิทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีบริษัทฯ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ คุณอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด คุณปัญญา กลัดสมบัติ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด คุณบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด คุณวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล สมาชิกสภาจังหวัดระยอง คุณไพเราะ สนิทม่วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด คุณภิรมย์ ชาลวัลย์ ประธานชุมชนเขาไผ่ คุณเดือนรุ่ง คงทน ประธานชุมชนสำนักกะบาก ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และชาวชุมชนเขาไผ่ ชุมชนสำนักกะบาก ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง โดยมียอดปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาถวายให้วัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 763,189.75 บาท อีกทั้งชาวชุมชนร่วมกันจัดทำซุ้มอาหารรวม 70 ซุ้ม เพื่อบริการแก่ผู้เข้าร่วมงานบุญ About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน