IRPC ไออาร์พีซีสนับสนุนโรงพยาบาลระยองสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้โควิด-19

 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นให้กับโรงพยาบาลระยอง

จากสถานการณ์ที่พบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน โดยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ กลุ่ม ปตท. ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง สำหรับใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค ได้แก่ จัดสร้างอาคารปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแบบครบวงจร สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) ซึ่งผลิตจากแผ่นอะคริลิกใส สำหรับใช้ระหว่างการทำหัตถการกับผู้ป่วยในขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อป้องกันละอองลอย (aerosol) พร้อมชุด PPE สำหรับป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และชุดอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย     

            ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไออาร์พีซีมีการบริหารงานที่เป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร เกื้อกูลกัน โดยให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมทางด้านสังคม เช่น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดตั้งคลินิกปันน้ำใจ จัดตั้งกองทุนด้านสุขภาพ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนรอบเขตประกอบการฯ มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป            

      

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน