กลุ่ม ปตท จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน และภาคีเครือข่าย นำพนักงาน จิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 

กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน และภาคีเครือข่าย นำพนักงาน จิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 3,200,199 ตัว มุ่งสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศท้องทะเลไทย
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ 18 โดยร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน และภาคีเครือข่าย นำพนักงานจิตอาสาและชุมชน ชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 3,200,199 ตัว มุ่งสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้แก่ท้องทะเลภาคตะวันออก รวมทั้งยังเป็นการดำรงรักษาอาชีพประมงให้คงอยู่ต่อไป โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2563 นี้ เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล และส่งเสริมให้เกิดการขยายจำนวนของสัตว์น้ำตามธรรมชาติประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปู จำนวน 199 ตัว และลูกปู จำนวน 3,000,000 ตัว รวมจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้นในครั้งนี้ จำนวน 3,200,199 ตัว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพนักงานจิตอาสาและภาคีเครือข่าย อันได้แก่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี บริษัท
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (
BST)  บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ด้วยพนักงานเหล่านี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศในท้องทะเลไทย และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข

กลุ่ม ปตท. มีนโยบายส่งเสริมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนกรอกยายชา) และสวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) เพื่อให้ภายในชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับการอยู่อาศัย เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ นี้ มุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมของทะเลจังหวัดระยอง ช่วยคืนสมดุลของระบบนิเวศให้กลับสู่สภาวะปกติ และมีปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น เป็นความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ชุมชนในพื้นที่ และกลุ่ม ปตท. อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของพื้นที่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ และขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา เป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล สร้างสมดุลที่ดีให้แก่ระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญต่ออาชีพประมง ซึ่งนับเป็นอาชีพพื้นถิ่นที่สำคัญของจังหวัดระยอง และมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย

กลุ่ม ปตท. เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ

 

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน