อีสท์วอเตอร์จับมือกับกรมชลประทาน ช่วยเหลือชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

อีสท์วอเตอร์  เดินหน้าโครงการช่วยเหลือชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ร่วมมือกรมชลประทาน  เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นตามแนวท่อประแสร์-คลองใหญ่ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง  พร้อมจัดทำแผนความต้องการใช้น้ำและการบริหารจัดการร่วมกับชุมชนตามแนวท่อเพื่อให้ได้น้ำเพียงพอกับความต้องการของทุกครัวเรือนต่อไป

โครงการวางท่อเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปยังอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่  จังหวัดระยอง  อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์  กรมชลประทาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกและเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนทำให้แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดระยองเกิดเสถียรภาพ  สร้างความมั่นคงให้กับน้ำภาคตะวันออกให้สามารถใช้ประโยชน์ครอบคลุมต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคตของทั้งภาคอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว  และโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม   

โครงการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาอุกภัยที่บริเวณท้ายน้ำในระดับหนึ่ง เนื่องจากโดยปกติแล้วในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์จะล้นอ่าง จึงจำเป็นต้องมีการระบายน้ำทิ้ง โดยผันน้ำมาเติมในอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ปีละ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร  ทำให้ไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งทะเลโดยเปล่าประโยชน์   ซึ่งจะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคะวันออกได้อย่างยั่งยืน  และสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามแนวท่อส่งน้ำได้ ประมาณ 80,000 ไร่ 

ทั้งนี้  ตามแนวเส้นท่อเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์-คลองใหญ่ จะมีการวางท่อแยกจ่ายน้ำดิบเข้าระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็น CSR ในกระบวนการทำงานของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์  ทำให้ชุมชนตามแนวท่อได้รับประโยชน์จากการผันน้ำดังกล่าว กว่า 9 ชุมชน  4 อบต.   3 อำเภอ  1,971 ครัวเรือน  ได้มีน้ำใช้เพียงพอในช่วงหน้าแล้งนี้   About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน